Pimpinan

 

KETUA JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH / 

KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

Dr.Zulkarnain, M.Pd.
NIP :    197408092008121001

Email :   zulkarnain@uny.ac.id

 

 

SEKRETARIS JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH

Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd.
NIP:   198207042010122004

Email: rhoma@uny.ac.id

 

===============================================

 

KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

Danar Widiyanta, M.Hum.
NIP.  196810101994031001

Email : danar_widiyanta@uny.ac.id

 

===============================================

 

KEPALA LAB. PRODI. PENDIDIKAN SEJARAH

Alifi Nur Prasetia Nugroho, S.Pd., M.Pd.
NIP :  199102262019031013

Email : alifinur.pn@uny.ac.id

 

KEPALA LAB. PENGEMBANGAN MEDIA & TI PRODI. PENDIDIKAN SEJARAH

Danu Eko Agustinova, M.Pd.

NIP. 11310890227470

E-Mail : danu_eko@uny.ac.id

 

KEPALA LAB. SEJARAH UMUM PRODI. ILMU SEJARAH

Ririn Darini, M.Hum.
NIP. 19741118 199903 2

Email : ririn_darini@uny.ac.id

 

KEPALA LAB. SEJARAH LISAN PRODI. ILMU SEJARAH

Dina Dwikurniarini, M.Hum.
NIP: 19571209 198702 2 001

Email:                                    

===============================================

 

PEMBINA KEMAHASISWAAN PRODI PENDIDIKAN SEJARAH

Asyhar Basyari, M.Pd.
 NIP :  12009910911715

Email : asyharbasyari@uny.ac.id

 

PEMBINA KEMAHASISWAAN PRODI ILMU SEJARAH

Kuncoro Hadi, S.S., M.A.

NIP. 198404102019031010

E-Mail : hkuncoro@uny.ac.id

                                                

 

 

 

Bahasa Indonesia