Pimpinan

 

KETUA JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH / 

KEPALA PROGRAM STUDI  ILMU SEJARAH

HY Agus Murdiyastomo, M.Hum.
NIP :    19580121 198601 1 001

Email :   131568305@uny.ac.id

 

 

SEKERTARIS JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH

Danar Widiyanta, M.Hum.
NIP:   19681010 199403 1 001

Email: danar_widi@ymail.com

 

==============================================================================================================

 

KEPALA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.
NIP.  197706182003122001

Email : dyahkumala@gmail.com

            dyah_kumalasari@uny.ac.id

 

==============================================================================================================

 

KEPALA LAB. PRODI. PENDIDIKAN SEJARAH

Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd.
NIP :  198207042010122004     

Email : rhoma_baq@yahoo.com

 

KEPALA LAB. SEJARAH UMUM PRODI. ILMU SEJARAH

Ririn Darini, M.Hum.
NIP. 19741118 199903 2

Email : rdarini09@gmail.com

 

KEPALA LAB. SEJARAH LISAN PRODI. ILMU SEJARAH

Dina Dwikurniarini, M.Hum.
NIP: 19571209 198702 2 001

Email:                                    

==============================================================================================================

 

PEMBINA KEMAHASISWAAN PRODI PENDIDIKAN SEJARAH

Danu Eko Agustinova, M.Pd
NIP :  --                                

Email : revolusioner1989@gmail.com

 

PEMBINA KEMAHASISWAAN PRODI ILMU SEJARAH

 

Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, S.S., M.A.
NIP :  --                                                    

Email: